Produkty
Naprawy gwarancyjne
 Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję, której długość oraz miejsce realizacji zostały określone w karcie produktu. Zgłoszenia reklamacyjne produktów których gwarancja nie jest realizowana przez serwisy producenta przyjmowane są: mailowo na adres serwis@perfect.lodz.pl, telefonicznie lub w siedzibie firmy. W przypadku odsyłania towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera po otrzymaniu numeru zgłoszenia RMA prosimy nanieść otrzymany numer na paczkę.

W przypadku gwarancji zewnętrznych warunki oraz miejsce serwisowania określone są w kartach gwarancyjnych poszczególnych producentów.


Zewnętrzne serwisy producentów:

Canon
 22 583 43 07
zgłoszenie Canon
D-Link801 022 021
 22 100 56 78

zgłoszenie D-Link
DYMO
22 306 06 92
 zgłoszenie DYMO
 Edimax22 607 94 80
-
  Epson62 753 80 96

22 837 87 67
zgłoszenie Epson

zgłoszenie Epson
Ever61 6500 419 zgłoszenie Ever
HP22 5 666 000
zgłoszenie HP
 Huawei-
 zgłoszenie Huawei
 Lexmark801 889 788
12 290 14 05
zgłoszenie Lexmark
 LG 801 54 54 54 zgłoszenie LG
 Lionelo61 222 29 80
 zgłoszenie Lionelo
 Logitech-
 zgłoszenie Logitech
Mio
12 254 40 10
 zgłoszenie Mio
NAVITEL
+48 786 198 050 zgłoszenie NAVITEL
 NavRoad32 609 32 30
zgłoszenie NavRoad
OKI
800 120 066, 22 33 96 016 zgłoszenie OKI
 Overmax61 653 12 93
 zgłoszenie Overmax
 Prestigio -
zgłoszenie Prestigio
RICOH
22 256 15 55
 zgłoszenie RICOH
 Samsung801 172 678
 zgłoszenie Samsung
 Seagate - zgłoszenie Seagate
SONY
22 406 00 34
zgłoszenie SONY
Strong801 702 017
-
TP-Link22 360 63 63-
 WD - zgłoszenie WDWarunki gwarancji dla towarów posiadających gwarancję sprzedawcy (nie producenta):

1.    Firma „PERFECT” Komputery (gwarant) udziela gwarancji jakości na sprzęt na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Długość gwarancji została określona na karcie produktu.
2.    Termin dokonania naprawy wynosi do 28 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy i może zostać przedłużony w przypadku wysyłki reklamowanego towaru poza województwo lub w przypadku uszkodzeń trudnych do zdiagnozowania lub naprawy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, kiedy sprzęt znajdował się w naprawie.
3.    Punkt napraw gwarancyjnych firmy „PERFECT” Komputery znajduje się w siedzibie firmy : 93-176 Łódź,  ul. Łomżyńska 11.
4.    Firma „PERFECT” nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty informacji (danych i oprogramowania) na skutek awarii sprzętu. Użytkownik zgodnie ze stosowaną przez siebie polityką bezpieczeństwa powinien wykonywac kopie bezpieczeństwa danych z nośników danych (dyski, pamięci flash) gdyż są to nośniki zawodne i nie zapewniają 100% gwarancji przechwoywanych danych. Przy oddawaniu sprzętu do naprawy należy zrobić kopię zapasową dysku twardego. Gwarant nie odpowiada za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia, uzyskania licencji i aktywowania.
5.    Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki:
- będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych
- spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem
- spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego
- spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji
- spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu
- będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego
- spowodowane zanieczyszczeniem sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu
- wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp.
6.    Usterki logiczne sprzętu komputerowego (skasowanie BIOS’u, skasowanie partycji dysku, skasowanie plików systemowych, zablokowanie setup’u, instalacja i konfiguracja oprogramowania, itp.) nie podlegają gwarancji i będą usuwane według aktualnego cennika usług.
7.    Jeżeli wymiana sprzętu na nowy o podobnych parametrach lub lepszy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo zwrotu gotówki.
8.    Czynności takie jak: kontrola sprawności, czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, itp. nie są objęte niniejszą umową i będą wykonywane odpłatnie według aktualnie obowiązującego cennika usług.
9.    Podzespoły komputerowe są elementami składowymi komputera i powinny być montowane wyłącznie przez specjalistyczne serwisy. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwy montaż (uszkodzenia mechaniczne, spalenie) mogą uniemożliwić dokonanie naprawy gwarancyjnej.
10.    Gwarant nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów w przypadku używania przez nabywcę pirackich kopii oprogramowania (brak umowy licencyjnej oprogramowania). Klient ponosi wszelkie konsekwencje prawne użytkowania nielegalnego oprogramowania.
11.    Każda zakupiona w firmie „PERFECT” Komputery część komputerowa posiada plombę gwarancyjną (tzw. sticker) z firmowym logo. Brak, uszkodzenie lub zamazanie plomby gwarancyjnej spowodowane przez działanie Klienta może spowodować utratę gwarancji.
12.    Firma „PERFECT” Komputery nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
13.    Sprawy nie uregulowane niniejszą umową reguluje Kodeks Cywilny.


Szybki kontakt
42 636 26 23 42 636 26 23
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Logowanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Upoluj promocję
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®